• İstasyon Mah. Binbaşak Sokak No:14 Kartepe / Kocaeli

KALİTE POLİTİKAMIZ

KALİTEPOLİTİKAMIZ

Kalite Politikamız

CES Otomasyon Mühendislik, otomasyon sistemlerinde her türlü proje, uygulama ve destek hizmetleri ile müşterilerine özel projeler oluşturan otomasyon sektöründe öncü firmalardan biridir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’yle konulan hedefleri destekler doğrultuda oluşturulmuş olup sürekli iyileştirilmesi ve denetlenmesi sağlanmaktadır.

CES Otomasyon Mühendislik bu faaliyetleri gerçekleştirirken mevcut mevzuat, yasa ve kanunlara, ilgili standartlara uyarak son kullanıcının memnuniyetinin sağlanması ve sürdürülmesi için ihtiyaç duyulan kaynakları tahsis edeceğini ve bunların sürekliliğini sağlayacağını,

• Toplam kalite felsefesini esas alarak takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılmayı,

CES Otomasyon Mühendislik, ürün ve hizmet kalitesinde sektöründe öncü şirket olmak için gereken altyapıyı kurmayı ve dünyadaki ve sektördeki hızlı değişime ayak uydurmak için gereken aksiyonları planlayıp gerçekleştirmeyi,

• Geliştirdiği yeni iş modelleri sayesinde hizmette farklılık yaratarak her zaman pazarı yönlendiren konumda olmayı bu farklılığını kurmuş olduğu kalite sisteminin işletim süreçlerinde ve geliştirilmesi aşamalarında da devam ettirecektir.

• Müşteriden gelen her geri bildirimin ele alınması, incelenmesi değerlendirilmesi için eğitimler vererek uzman kadrolar oluşturmayı, yurdumuzda eksikliği oldukça hissedilen vasıfsız işgücünü eğitip kalifiye hale getirerek bu konuda diğer kuruluşlara önderlik etmeyi, ayrıca mevcut personelin akademik kariyer yaparak kendisini geliştirmesine destek olmayı. Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesini,

• Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,

Taahhüt ederiz.

İş Gereksinimlerinizi Belirlediniz mi?

Hangi çözümün iş gereksinimlerinize uygun olduğundan emin değil misiniz?

CES Otomasyon - Mühendislik

REFERANSLARIMIZ